top of page

STRESS OCH ÅTERHÄMTNING

Vad är stress?

När hjärnan tolkar en situation som hotfull larmas det sympatiska nervsystemet snabbt och automatiskt. Det sympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som styr exempelvis andningen, blodtryck och puls, sådant som vi inte kan påverka med vår vilja.

Vid en stressreaktion utsöndras olika stresshormoner såsom kortisol, noradrenalin och adrenalin från binjuren och skickas ut i blodet. De har till uppgift att se till att puls och blodtryck höjs och att det finns tillräckligt med energi till musklerna och hjärnan för en kamp- och flyktreaktionen. Känslor som rädsla, ilska och skam är också kopplat till denna reaktion. Idag kräver inte vår vardag en kamp- och flyktreaktion, men den kroppsliga reaktionen är densamma även om vi inte på samma sätt flyr för faror och hot.

En stressreaktion är på så sätt en naturlig, biologisk process i kroppen som startar när man behöver resurser för att klara av utmaningar i vardagen. Det är en livsviktig kroppslig reaktion och är tänkt att aktiveras en kort stund. Efter en sådan stressreaktion behöver kroppen vila och återhämta sig för att andra viktiga funktioner ska få utrymme. Det parasympatiska nervsystemet kopplas då in för att återfå balans. Det är vårt lugn-och-ro-system som har till uppgift att lugna hjärtats puls, andning och som får kroppen att vila. Hormoner som acetylkolin utsöndras.

Ett stresspåslag, som att springa till bussen, skynda sig på morgonen eller känna stress inför ett prov är inte alls farligt för kroppen utan behövs för att samla kraft och energi att klara den utmaningen. Energimobilisering av det här slaget är helt normalt. Det som orsakar problem och medför att kroppen och hjärnan tar skada, är när vi stressar utan vila och återhämtning under lång tid. Det är det psykologiska stressen och upplevda pressen i vardagen som kan bli belastade och få oss i total obalans om det pågår för länge. Det sympatiska nervsystemet är ständigt aktiverat med en hög produktion av stresshormon i omlopp i kroppen. Det parasympatiska nervsystemet som är tänkt att lugna vårt system och vårt sinne, klarar inte att balansera aktiveringen på grund av brist på återhämtning, vilket gör att vi ständigt går på högvarv för att klara de utmaningar och höga krav vi upplever dagligen.


Att förstå och lära känna sig själv

Stress påverkar flera funktioner i kroppen och påverkar oss på olika sätt. Det är också väldigt olika vad som stressar oss och vilka situationer som framkallar stressreaktioner, känslor, tankar och beteenden. Det är vanligt att man upplever mycket stress och press i en situation, men att omgivningen inte alls reagerar eller upplever samma situation på samma sätt. Det går alltså inte att jämföra sig med någon annan. Det är så starkt kopplat till vilka vi är och vad vi har med oss i vårt bagage sedan tidigare och hur våra kroppar mår generellt. Att inte klara kraven på jobbet eller hemma, kan i vissa fall bero på att andra delar i livet inte är i balans. Det är viktigt att se till sig själv och lära känna vilka situationer som triggar en stressreaktion. Om vi lär oss första signalerna och orsaken till dem, kan vi lättare minska på stressen och de känslor som är kopplade till den.


Vad är stresshantering

Stresshantering är ett brett område av olika tekniker och terapier som syftar till att kontrollera en persons stressnivå och för att förbättra vardagen. Stress framkallar många fysiska och mentala symtom som varierar beroende på varje individs hela situation. Det är viktigt att väga in både privat- och arbetsliv och finna en balans med återhämtning och vila.

Stresshantering handlar om att lära känna och förstå sina signaler på stress för att kunna minska på den upplevda stressen. Det handlar om att lära känna i vilka situationer stress uppkommer, vilka känslor som är kopplade till den, vad du kan påverka och inte. Det handlar också om att lära känna sig själv och att förstå och acceptera sig själv. Många gånger behöver vi lära oss nya sätt och vidga vårt perspektiv. Kanske utveckla vårt sätt att tänka och agera annorlunda i olika situationer.

 

Vikten av återhämtning och vila

Vi människor klarar av att ha mycket att göra, våra kroppar klarar påfrestning och att stressa är i sig inte farligt. Det är när vi inte får återhämtning och vila som kroppen och sinnet hamnar i obalans och energiresurserna tar slut. Följden av stress och brist på vila påverkar även hur kroppen mår. Ofta påverkas magen, tarmarna, andningen och även sömnen av långvarig stress. Man kan även känna oro och ångest. Den totala hälsan blir till slut väldigt dålig.

Återhämtning och vila är livsviktigt och grundläggande för oss. Hela systemet behöver komma ner i varv och återfå balans och energi. Hjärnan behöver vila efter en stressrelaterad belastning. Att komma hem efter en stressfull dag och fortsätta med alla aktiviteter som ett familjeliv innebär, är inte vila och återhämtning för vare sig kroppen eller sinnet. Däremot att meditera, mindfulness, gå en promenad, ta pauser under arbetstid, motion i någon form, socialt umgänge som ger energi, läsa och sova, är exempel på återhämtande aktiviteter. Sömn är en väldigt viktigt för återhämtning. Kanske den viktigaste.


Vad är balans?

När vi börjat prioritera bort återhämtning och vila, har vi många gånger även prioriterat bort egen tid och att göra sådant vi tidigare uppskattade och tyckte om att göra. Vi blir mindre viktiga och har börjat prioritera andras behov mer än våra egna. Att prestera på jobbet kan ha blivit viktigare än att vara närvarande hemma och med sina nära och kära. Balansen är viktig och att börja värdera sig själv och det som är viktigt.

Balans i livet kan förstås utifrån flera områden i livet. Förutom att hitta verktyg och metoder för att hantera vardagsstressen, kan det vara viktigt att titta på vilka områden som är viktiga i livet och fundera över om det råder en balans inom respektive område.


  • Mat och stress– får din kropp tillräckligt bra energi? Får din kropp tillräckligt med näring? I en stressfull vardag har vi en tendens att äta sämre vilket påverkar måendet.

  • Sömn – får du tillräckligt med sömn? Hur sover du de timmar du sover?

  • Fysisk aktivitet eller rörelse i någon form - får din kropp motion? Ofta prioriteras detta bort när vardagen fylls upp med annat.

  • Positiva aktiviteter - vad finns det för positiva aktiviteter i vardagen? Vad tycker du om att göra som ger positiv energi?

  • En sak i taget – Vad händer när högen växer och uppgifterna blir många? Träna på att göra en sak i taget och att bryta ner en stor uppgift till flera mindre uppgifter.

  • Mindfulness – ha fokus på här och nu. Rikta din uppmärksamhet på en sak. Var uppmärksam på hur många saker du gör samtidigt. Detta tar otroligt mycket energi och belastar din hjärna.

  • Jobb/skola och fritid – finns det balans? Trivs du?

  • Kompisar och relationer – tar du dig tid för nära och kära? Ger dina relationer dig positiv energi eller tar det energi att umgås?

  • Skapa tid för återhämtning och vila – planera in tid för detta dagligen. En kort stund kan göra stor effekt.


För att komma ur stress och få balans i livet är det viktigt att se inåt och grunda sig. Gå tillbaka till vem ÄR jag och vad VILL jag. Vem är jag när jag inte presterar? Därefter kan man gå lite djupare in i vad som orsakar stress och varför. Det finns många sätt, men för mig handlar det om att man tappat vad som är viktigt och rusat in alla måsten och där försöker bevara en kontroll.


Jag jobbar med hela människan. Inifrån och ut.

bottom of page