MEDIAL VÄGLEDNING

Bild Kvinna träd.jpg

MEDIAL VÄGLEDNING

Som medial vägledare kanaliserar jag budskap från guider, änglar och ljusvarelser i Universum. Budskapen som kommer till mig är kärleksfulla och vägledande för dig i ditt liv där du står just nu. Det är information som är tänkta att hjälpa dig framåt, hjälpa dig växa och att kunna leva ditt liv fullt ut. Det som kanaliseras brukar man kalla ”Det högsta bästa” och innebär att det ger dig värdefull information som är för ditt bästa och för din inre utveckling. Budskapen är alltid till för att hjälpa oss att vara i vårt sanna jag och sanna mot oss själva.


Medial vägledning och coachning

Efter en medial vägledning känner man sig ofta stärkt, inspirerad och har fått många kärleksfulla insikter. Efter en tid kan det däremot komma frågor och funderingar kring de budskap man fått och hur man i praktiken ska utveckla sig själv i den riktningen. Det kan exempelvis handla om att bryta mönster eller våga följa sitt hjärta, bli mer intuitiv eller att få hjälp med sin och andras energi. Man kan behöva mer guidning och vägledning för att utvecklas och ta sig igenom processen som ofta är utvecklande och givande, men ibland också utmanande.

Jag erbjuder även medial vägledning och coachning där vi jobbar vidare med det som är aktuellt hos dig, dina önskemål och frågor, men där jag också kanaliserar vad det är just du behöver.

En medial vägledning kan utförs digitalt eller i lokal i centrala Uppsala. Digitalt fungerar precis lika bra som att ses i ett personligt möte.