top of page

MEDIAL VÄGLEDNING

Bild Kvinna träd.jpg

MEDIAL VÄGLEDNING

Jag står i stadig kontakt med Universum och mitt mediala team. Jag kanaliserar budskap från mina guider, änglar och ljusvarelser i Universum. Budskapen som kommer till mig är kärleksfulla och vägledande för dig i ditt liv där du står just nu. Det är information som är tänkta att hjälpa dig framåt, hjälpa dig växa och att kunna leva ditt liv fullt ut. Det som kanaliseras är för ditt allra högsta och bästa. Det innebär att budskapen ger dig värdefull information som är för ditt bästa och för din inre utveckling. Budskapen är alltid till för att hjälpa oss att vara i vårt sanna jag och för att vi ska vara sanna mot oss själva.

Medial vägledning och coachning

Efter en medial vägledning känner en sig ofta stärkt, inspirerad och har fått många kärleksfulla insikter. Efter en tid kan det däremot komma frågor och funderingar kring de budskap du fått och hur du i praktiken ska utveckla dig själv i den riktningen. Det kan exempelvis handla om att bryta mönster eller våga följa sitt hjärta. Att börja lyssna på sin inre röst och intuition. Lära sig att meditera och komma närmare sitt inre. Många gånger kan en behöva mer guidning och vägledning genom processen som ofta är utvecklande och givande, men ibland också utmanande.

Medial vägledning och coachning blir en tid där vi jobbar vidare med det som är aktuellt hos dig, dina önskemål och frågor, men där jag också kanaliserar vad det är just du behöver.

 

Det är en väldigt spännande inre resa!

En medial vägledning kan utförs digitalt eller i lokal i centrala Uppsala. Digitalt fungerar precis lika bra som att ses i ett personligt möte.

bottom of page