top of page

HOLISTISK HÄLSOCOACHNING

Bild Äng.jpg

HOLISTISK HÄLSOCOACHNING

Som holistisk terapeut ser jag till hela dig. Din fysiska kropp och din själ eftersom allt hänger samman. Att det finns obalanser inom oss kan visa sig på så många olika sätt. Det kan vara ihållande huvudvärk, hudutslag, sömnrubbningar, stressreaktioner som kan vara både fysiska och psykiska eller en mage som på olika sätt ger signaler om obalans. När obalanser blir omfattande och påverkar vårt mående, vårt välbefinnande och vardag, har det ofta gått väldigt långt. Kroppen signalerar om att något inte är bra och vi behöver lyssna in det. Vi behöver dra i bromsen och hjälpa kropp och själ till återhämtning och ge möjlighet till läkning.

Med ett holistiskt synsätt stöttar vi kroppen till självläkning och att återfå balans. Vi har en fantastisk förmåga att läka och återfå balans om vi ger kroppen rätt förutsättningar och omtanke.

När du vänder dig till mig för att få hjälp och vägledning jobbar vi med HELA dig. Vi jobbar med de delar som mest skapar obalanser hos dig och jag guidar dig hela vägen och så länge du vill och behöver.

 

Jag använder mig av flera verktyg för att identifiera var dina obalanser finns och vad som är grundorsaken till dina besvär och symptom.

 

Livsstilsanalys

Inför vårt första möte får du fylla i en omfattande livsstilsanalys där du får lämna information om olika faktorer i din livsstil som påverkar hälsan. Det handlar bland annat om kostvanor och näring, stressnivå, dina sömnvanor, träning, din mentala hälsa samt tankar och känslor. Jag vill även få en bild av alla dina symptom och besvär och hur de påverkar dig i din vardag.

Tung- och ansiktsdiagnostik

Jag använder mig även av analysverktyget tung- och ansiktsdiagnostik. Det är två verktyg som ger en tydlig bild av ditt nuläge och visar var obalanserna finns i din kropp. Tung- och ansiktsdiagnostiken har sina rötter i österländsk medicin och har därifrån utvecklats till ett verktyg för att kunna se olika nedsättningar i våra kroppar. Med hjälp av analys på tunga och ansikte ser jag om specifika organ är påverkade och kan tillsammans med livsstilsanalysen identifiera grundorsaken till dina obalanser.

 

Fler verktyg och metoder

Antiinflammatorisk kost, näring, stresshantering och återhämtning är viktiga delar i hälsocoachningen. Jag individanpassar alltid och utgår helt ifrån dig och din vardag. För mig är det viktigt att se till livsstilen och vad som fungerar långsiktigt för dig.

 

Gratis konsultation

Jag erbjuder alltid en gratis konsultation.

Här har du möjlighet att ställa frågor och känna efter om det är rätt väg för dig att gå.

Välkommen att boka in en tid!

bottom of page