HOLISTISK HÄLSOCOACHNING

Bild Äng.jpg

HOLISTISK HÄLSOCOACHNING

Som holistisk terapeut ser jag till hela dig. Din fysiska kropp och din själ eftersom allt hänger samman. Att det finns obalanser inom oss kan visa sig på så många olika sätt. Det kan vara ihållande huvudvärk, hudutslag, sömnrubbningar, stressreaktioner som kan vara både fysiska och psykiska eller en mage som på olika sätt ger signaler om obalans. När obalanser blir omfattande och påverkar vårt mående, vårt välbefinnande och vardag, har det ofta gått väldigt långt. Kroppen signalerar om att något inte är bra och vi behöver lyssna in det. Vi behöver dra i bromsen och hjälpa kropp och själ till återhämtning och ge möjlighet till läkning.

Med ett holistiskt synsätt stöttar vi kroppen till självläkning och att återfå balans. Vi har en fantastisk förmåga att läka och återfå balans om vi ger kroppen rätt förutsättningar och omtanke.

Livsstilsanalys

Som holistisk terapeut använder jag mig av flera verktyg för att identifiera var dina obalanser finns och vad som är grundorsaken. Jag gör initialt en livsstilsanalys där jag väger in faktorer som bland annat kostvanor och om du får i dig tillräckligt med näring, dina sömnvanor, träning, din mentala hälsa samt tankar och känslor. Jag vill även få en bild av alla dina symptom och besvär och hur de påverkar dig i din vardag.

Tung- och ansiktsdiagnostik

Jag använder mig även av analysverktyget tung- och ansiktsdiagnostik. Det är två verktyg som ger en tydlig bild av ditt nuläge och visar var obalanserna finns i din kropp. Tung- och ansiktsdiagnostiken har sina rötter i österländsk medicin och har därifrån utvecklats till ett verktyg för att kunna se olika nedsättningar i våra kroppar. Med hjälp av analys på tunga och ansikte ser jag om specifika organ är påverkade och kan tillsammans med livsstilsanalysen identifiera grundorsaken till dina obalanser.

Gratis konsultation

Jag erbjuder 20 minuter gratis konsultation.

Välkomnen att boka in en tid!